Absolute Event Agency

ออกแบบ Design

Design
ออกแบบสิ่งพิมพ์
Design Printing

ออกแบบ
ออกแบบ Company Profile

Booth
ออกแบบบูธ

Event
ออกแบบ งานอีเว้นท์

Organizer
ออกแบบ ออกาไนเซอร์


จัด พริ๊ตตี้ MC

จัด Pretty จัด MC
Event Link

Fusion MusicFattwo organizer Fattwo mediaFattwo designFattwo Outing Tour

 

 

การจัดเปิดตัวสินค้า เปรียบเหมือนอีเวนท์ มาร์เก็ตติ้ง อย่างหนึ่งซึ่งเป็น เครื่องมือทางการตลาดในรูปแบบกิจกรรมที่ แต่ละผลิตภัณฑ์จะคิดขึ้นมา เพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายได้้มาเจอกัน กับสินค้าและบริษัท และสิ่งที่ดีที่สุดคือสามารถสร้างยอดขาย ณ บริเวณจัดงานได้ทันที การทำกิจกรรมมีหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การจัดประกวด การจัดการแข่งขัน การจัดฉลองครบรอบ การเปิดตัวสินค้าใหม่ การเปิดตัวอาคารสำนักงาน จัดworkshop การอบรม การสัมมนา จัดโรดโชว์(Road show) จัดคอนเสริ์ต (Concert) เป็นต้น ถ้าสามารถสร้างสรรค์ได้ดี กิจกรรมที่ทำนั้นสามารถสร้างกระแส กับสินค้าได้ดี เกิดการเป็นข่าว สื่อมวลชนจะสนใจเข้ามาร่วมทำข่าว ลงข่าวให้แบบฟรีมีเดีย จะช่วยเผยแพร่ ให้ทุกๆสื่อ ถือว่างานนี้ ลงทุนครั้งเดียว…คุ้มจริงๆ

การตลาด เชิงกิจกรรมเป็นกลยุทธ์การตลาดที่ได้ผลทั้งในด้านการสร้างการรับรู้ของ ตราสินค้าและ การสร้างยอดขายหากมีการจัดการส่งเสริมการขายพร้อมกันด้วย จึงเป็นการใช้งบประมาณ ด้านการตลาดที่ได้ผลกว่าการทำประชาสัมพันธ์ หรือการโฆษณา   โดยสรุปการจัดทำกิจกรรมพิเศษ ต้องพิจารณาหลักการต่อไปนี้

          1. กิจกรรมที่เลือกจัด ต้องมีลักษณะสอดคล้องกับบุคลิกภาพของตราสินค้า

          2. ชื่อของกิจกรรมที่จัด ต้องมีชื่อของตราสินค้าร่วมอยู่ด้วย

          3. เครื่องหมายและสัญลักษณ์ของกิจกรรม ต้องมีโลโก้ของตราสินค้าร่วมอยู่ด้วย

          4. ต้องมีป้ายหรือโลโก้ของตราสินค้าในบริเวณงานอย่างทั่วถึง

          5. ควรมีสัญลักษณ์ประจำงาน (Mascot) เพื่อสร้างความสะดุดตา คึกคัก เป็นที่น่าสนใจ

          6. ควรเชิญสื่อมวลชนมาร่วมงานมากๆ

          7. ต้องมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ อย่างเพียงพอ ทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรม

          8. ควรเชิญผู้มีชื่อเสียงหรือผู้ที่สังคมส่วนใหญ่รู้จักมาร่วมกิจกรรมในงาน เช่น ดารา นักร้อง นักกีฬา ที่มีชื่อเสียง

          9. ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดอื่นๆ


ข้อความ และ เอกสารอ้างอิง
เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม. 2551.  กิจกรรมพิเศษ (Event Marketing).  [ออนไลน์]
http://202.183.190.2/FTPiWebAdmin/knw_pworld/image_content/64/Customer1.pdf
(วันที่เข้าถึง : 3 กรกฎาคม 2551).

 

Click here!!! Portfolio Event Marketing
คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูผลงานอีเว้นท์ มาร์เก็ตติ้ง
หรือติดต่อ สอบถาม 02 561 0994 ฝ่าย จัดงานอีเว้นท์

 

 

พันธมิตร Organizer
fusion music Studio
Event Code

 


web design by stylissimo | เว็บโดย Fattwo Studio    ©2009 Fattwo. All rights reserved.