Absolute Event Agency

ออกแบบ Design

Design
ออกแบบสิ่งพิมพ์
Design Printing

ออกแบบ
ออกแบบ Company Profile

Booth
ออกแบบบูธ

Event
ออกแบบ งานอีเว้นท์

Organizer
ออกแบบ ออกาไนเซอร์


จัด พริ๊ตตี้ MC

จัด Pretty จัด MC
Event Link

Fusion MusicFattwo organizer Fattwo mediaFattwo designFattwo Outing Tour

 

ทำไมต้อง ทำ PR แบ่งปัน

การสื่อสารองค์กรและการตลาด หรือ Corporate & Marketing Communications
แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ คือ โฆษณา (Ad-vertising), ประชาสัมพันธ์ (PR), การตลาดตรง (Direct Marketing) และ ส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)

ปัจจัยหลัก คือ องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เริ่มตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ ในการช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายของธุรกิจได้ ไม่ใช่ เฉพาะในการเผยแพร่ข่าวสาร(Publicity) หรือใช้ในการเปิดตัวสินค้า และบริการใหม่ (Marketing PR) ตามที่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่า PR คือ หนึ่งในสี่ P’s เท่านั้น

นี่คือ เหตุผลที่ทำให้ธุรกิจที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์เริ่มบูมขึ้นเรื่อยๆ เพราะองค์กรต่างๆ เริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นว่าการทำ PR นั้น ไม่จำเป็นต้องหมายถึงการได้ลงข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ เสมอไป

สรุปได้ว่า PR ที่ดีและแข็งแกร่งนั้น ไม่ว่าจะเป็นทีมภายในองค์กร หรือที่ปรึกษาภายนอก มีบทบาทสำคัญในการเป็นทั้งตัวเชื่อมและกันชนระหว่างองค์กรกับสาธารณชน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

ลองคิดดูสิครับว่ามีองค์กรที่ประสบความสำเร็จองค์กรใดบ้างที่ยังไม่มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ที่
แข็งแกร่ง?

Related posts:

  1. ความหมายของสื่อโฆษณา
  2. ทำไมต้องใช้ PR
  3. สื่อโฆษณาในปี 2552 และคาดการณ์ปี 2553
  4. แนวโน้มสื่อใหม่ปี 2553 แรง!

 

พันธมิตร Organizer
fusion music Studio
Event Code

 


web design by stylissimo | เว็บโดย Fattwo Studio    ©2009 Fattwo. All rights reserved.